Pro média

Tiskový servis, vztahy k veřejnosti

Národní památkový ústav je ve svých specifických odborných činnostech nezastupitelný. Jeho publikační a prezentační aktivity veřejnosti výsledky činnosti odborníků prezentují, ale současně také podporují fungování souboru státních památek, které má Národní památkový ústav ve své správě... v závislosti na požadovaném typu informací se obracejte na kontaktní osoby příslušných pracovišť, pro informace týkající se odborné činnosti kontaktujte Územní odborné pracoviště, pro informace týkající se fungování památek ve správě NPÚ (vyjma kostela sv. Floriána), kontaktujte Územní památkovou správu.