Pro média

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. V závislosti na požadovaném typu informací se obracejte na kontaktní osoby příslušných pracovišť:

- pro informace týkající se odborné činnosti kontaktujte Územní odborné pracoviště (https://www.npu.cz/cs/uop-usti-nad-labem)

- pro informace týkající se fungování památek ve správě NPÚ (vyjma kostela sv. Floriána) kontaktujte Územní památkovou správu (https://www.npu.cz/cs/ups-praha).