Alabastrový skvost saské renesance

Učení Martina Luthera se po roce 1517 začalo šířit přes česko-saskou hranici velmi rychle a nevratně tak změnilo náboženskou a duchovní tvář celé Evropy. K zastáncům jeho myšlenek patřily i významné saské rody pánů z Bűnau a ze Salhausenu, které se v 16. století usadily v oblasti Labského údolí. Jejich luterské vyznání dalo vzniknout kostelům sv. Floriána v Krásném Březně, sv. Jakuba Většího ve Svádově či sv. Václava ve Valtířově, jež mají vedle dodnes autenticky zachované architektury i unikátní oltáře, kazatelny, křtitelnice či epitafy.  Konkrétně v kostele sv. Floriána se nachází soubor alabastrových reliéfů oltáře a kazatelny s 26 scénami ze života Ježíše Krista, což jej činí  naprosto unikátní historickou památkou na pomezí Čech a Saska. Události po Bílé hoře vedly k odchodu těchto lutersky smýšlejících rodů zpět do Saska, nicméně necelé století jejich působení zde zanechalo významnou architektonickou a uměleckou stopu.

Virtuální prohlídka kostelů sv. Floriána v Krásném Březně, sv. Jakuba Většího ve Svádově a sv. Václava ve Valtířově.


Zprávy

Zahájení turistické sezóny 2020 s průvodcovskou službou v Krásném Březně

3. 3. 2020

Zatímco v zimních měsících je kostel přístupný pouze po předchozím objednání, od dubna 2020 začíná hlavní turistická sezóna, kdy může návštěvník využít stálé...

Tipy na výlet