Informace pro návštěvníky

Interiéru kostela dominuje oltář s alabastrovými výjevy ze života Ježíše Krista a alabastrový pašijový cyklus. Na hlavní loď kostela navazuje prostor, v němž je umístěna expozice o historii  a obnově kostela popisující stavební vývoj objektu i podrobnosti o jednotlivých částech mobiliáře. Nechybí archeologie a ikonografie objektu. Další sál v podstřeší nabízí stálou výstavu ARTE FACTA, která návštěvníka seznámí s historickými materiály a prvky, které byly používány pro konstrukce historických staveb, a s jednotlivými technickými detaily ze zařízení staveb. Ke kostelu je přičleněn také malý hřbitov, kde jsou pohřbeni jedni z posledních majitelů zámku z rodu Kolovrat-Krakovských. V kostele se konají pravidelné bohoslužby.

Parkoviště

V okolí kostela je omezená možnost parkování.

Dopravní dostupnost areálu zámku Krásné Březno:

  • městskou dopravou: linky č. 5, 51, 56, 57, 58 a 59 z Ústí nad Labem, zastávka Krásné Březno, 150 metrů pěší chůze
  • vlakem: stanice Ústí nad Labem - Sever, 350 metrů pěší chůze
  • autem: Ústí nad Labem – Krásné Březno, ul. Na Sklípku, parkoviště na východ od vstupu do kostela, 150 metrů pěší chůze

Prosíme návštěvníky, aby respektovali dopravní omezení v okolí kostela.

Bezbariérový přístup

Kostel nemá bezbariérový přístup, do hlavní lodi je třeba sestoupit po pěti schodech.