Informace pro návštěvníky

Alabastrové reliéfy oltáře a kazatelny činí z kostela sv. Floriána naprosto unikátní historickou památku na pomezích Čech a Saska. O historii a obnově kostela svatého Floriána pojednává expozice popisující stavební vývoj objektu i podrobnosti o jednotlivých částech mobiliáře. Nechybí archeologie a ikonografie objektu. Sál v podstřeší nabízí stálou výstavu artefaktů a stavebních prvků z historické architektury. Výstava s názvem Artefakta představuje řemeslnou a uměleckou dovednost předků, pomocí vybraných prvků jsou rovněž představeny způsoby zpracování a opracování daného materiálu. Kostel je přístupný v hlavní sezoně v rámci pravidelných komentovaných prohlídek, mimo sezonu pouze na objednání.

Parkoviště

V okolí kostela je omezená možnost parkování; neparkujte prosím v zámeckém parku.

Dopravní dostupnost areálu zámku Krásné Březno:

  • městskou dopravou: linky č. 5, 51, 56, 57, 58 a 59 z Ústí nad Labem, zastávka Krásné Březno, 150 metrů pěší chůze
  • vlakem: stanice Ústí nad Labem - Sever, 350 metrů pěší chůze
  • autem: Ústí nad Labem – Krásné Březno, ul. Na Sklípku, parkoviště na východ od vstupu do kostela, 150 metrů pěší chůze

Prosíme návštěvníky, aby respektovali dopravní omezení v okolí kostela.

Bezbariérový přístup

Kostel nemá bezbariérový přístup; do hlavní lodi je třeba sestoupit po pěti schodech.

Občerstvení

130 metrů od kostela je cukrárna DUO (otevřeno denně 9–17 hod.)