Interiér

Architektonické ztvárnění interiéru kostela, stejně jako exteriéru, odpovídá slohu saské renesance, ať už se jedná o žebrovou síťovou klenbu s hřeby, diamantové portály či okenní kružby. Patrové empory odkazují k luteránskému vyznání stavitele. Nejhodnotnější částí mobiliáře je zcela unikátní renesanční hlavní oltář s alabastrovými reliéfy z roku 1604, ústředním motivem oltáře je rodokmen Ježíše Krista (Strom Jesse). Vedle reliéfu Strom Jesse je oltář zdoben dalšími mimořádně umělecky cennými reliéfy s náměty ze života Ježíše Krista, a to od jeho Narození, až po Nanebevstoupení. Autorem oltáře je jeden z nejvýznamnějších renesančních sochařů v Sasku, Melchior Kuntze z Freibergu. Obdobně působivá byla kazatelna z roku 1604, ze které se dochoval dřevěný klobouk s alegorií Víry a alabastrové reliéfy věnované Pašijím. Autorem reliéfů je také dílna Melchiora Kuntzeho. V kostele jsou osazeny kopie pod emporami, originály byly věnovány Muzeu města Ústí nad Labem ve 2. polovině 19. století. Tento unikátní soubor renesančních alabastrových reliéfů představuje celkem 26 scén ze života Ježíše Krista, což činí kostel sv. Floriána s jeho vybavením naprosto unikátní historickou památkou na pomezí Čech a Saska.