Industriální dědictví a moderní architektura 20. století

Výzkumný cíl vznikl v roce 2015 přejmenováním výzkumného cíle Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století. Nový název lépe vystihl podstatu prováděného výzkumu. V roce 2016 byl výzkumný cíl Industriální dědictví a moderní architektura 20. století z praktického důvodu řešení rozdělen do dvou samostatných výzkumných cílů: Industriální dědictví a Moderní architektura 20. století.

Výsledky

J – Článek v odborném periodiku

BOROVCOVÁ, Alena 2015: Železnice v Olomouci v komparaci s umístěním brněnského železničního nádraží. Památkově hodnotné železniční stavby v Olomouci, Zprávy památkové péče 75, 5, 426–432. ISSN 1210-5538.

FREIWILLIG, Petr 2015: Bourání paměti. Zpráva o pokračujícím ztenčování industriální kulturní vrstvy v Libereckém kraji, léta 2010–2015, Fontes Nissae 16, 2, 69–78. ISSN 1213-5097.

KRACÍK, Matyáš – KŘÍŽOVÁ, Hedvika – SCHRÁNILOVÁ, Anna 2015: Palác kultury v Praze, jeho historie, architektura, umělecká výzdoba a památkový potenciál 35 let po výstavbě, Zprávy památkové péče 75, 4, 365–377. ISSN 1210-5538.

NOVOSAD, Jaroslav – KOMENDOVÁ, Nelly – LANC, Miroslav 2015: Sídlištní architektura 60. a 70. let 20. století ve Zlínském kraji, Zprávy památkové péče 75, 6, 565–574. ISSN 1210-5538.

STRAKOŠ, Martin 2015: Architektura železničních nádraží 2. poloviny 20. století, jejich umělecká výzdoba a památková péče, Zprávy památkové péče 75, 5, 433–444.

TUMA, David 2015: Průzkum a dokumentace venkovských školních budov založených v 19. století, Průzkumy památek 22, 2, 107–124. ISSN 1212-1487.

ZEMAN, Lubomír – KONŮPKOVÁ HORVÁTHOVÁ, Jana – KONŮPEK, Jan – ČERNÝ, Zbyněk – HANZLÍK, Jan 2015: Heimatstil v severozápadních Čechách, Sborník muzea Karlovarského kraje 23, 173–226. ISSN 1803-6066.

ZLÁMALOVÁ, Aneta 2015:  Architektura v Olomouci v letech 1950–1980, Vlastivědný věstník moravský 67, 4, 332–349. ISSN 0323-2581.

B – Odborná kniha

GORYCZKOVÁ, Naděžda a kol. 2015: Průvodce architekturou Telče. Praha. ISBN 978-80-7480-035-1.

MATĚJ, Miloš – KORBELÁŘOVÁ, Irena – TEJZR, Ludvík 2015: The Cultural Heritage of the Vítkovice Ironworks. Ostrava. 978-80-85034-86-8.

ZEMAN, Lubomír – RUND, Michael 2015: Karl Ernstberger. Život a dílo zapomenutého Wagnerova žáka. Loket. ISBN 978-80-904960-8-8.