Podpora recenzovaného periodika Fontes Nissae

Výzkumný cíl realizovaný od roku 2014 a zaměřený na podporu vydávání recenzovaného neimpaktovaného periodika vydávaného s podílem NPÚ byl od roku 2015 začleněn do výzkumného cíle Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ. Důvodem byl požadavek poskytovatele na větší homogenitu a transparentnost finančních prostředků použitých na realizaci výsledků výzkumu NPÚ tištěnou formou.