Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století

Výzkumný cíl Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století v roce 2012 navázal na v roce 2011 ukončený výzkumný záměr Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století (MK07503233304). V roce 2015 byl transformován do výzkumného cíle Industriální dědictví a moderní architektura 20. století. Nový název lépe vystihl podstatu prováděného výzkumu. V roce 2016 byl výzkumný cíl Industriální dědictví a moderní architektura 20. století z praktického důvodu řešení rozdělen do dvou samostatných výzkumných cílů: Industriální dědictví a Moderní architektura 20. století.

Výsledky

J – Článek v odborném periodiku

BOROVCOVÁ, Alena 2014: Systematická dokumentace a vyhodnocení stavebního a technického fondu železniční dopravy. Severní státní dráha s vazbou na Rakouskou společnost státní dráhy, Zprávy památkové péče 74, 6, 490–496. ISSN 1210-5538.

BUCHBERGEROVÁ, Lenka 2013: Památkové a urbanistické hodnoty Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka, se zvláštním důrazem na dílo architekta Viléma Beera, Zprávy památkové péče 73, 6, 519–524. ISSN 1210-5538.

FREIWILLIG, Petr 2013: Technická památka jako živý technologický komplex na příkladu špičkové vodní elektrárny v Liberci-Rudolfově, Zprávy památkové péče 73, 3, 237–245. ISSN 1210-5538.

HÁJKOVÁ, Lenka 2014: Experiment Chomutov. Kontext realizace kolektivního bydlení na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století, Monumentorum Custos, časopis pro památky severozápadních Čech 12, 39–48. ISSN 1803-781X.

HORVÁTHOVÁ, Jana – ZEMAN, Lubomír – RUNDL, Michael 2012: Architekti a stavitelé hovořící německým jazykem v severozápadních Čechách, Sborník muzea Karlovarského kraje 20, 1, 331–352. ISSN 1803-6066.

HOUŠKOVÁ, Kateřina 2014: Hotel Intercontinental v Praze. Historie a současnost z pohledu památkové péče, Zprávy památkové péče 74, 1, 17–25. ISSN 1210-5538.

HUBRTOVÁ, Kateřina 2012: Umění ve veřejném prostoru. Srovnání areálu dostavby Národního divadla a areálu letiště v Ruzyni, Zprávy památkové péče 72, 5, 381–388. ISSN 1210-5538.

KOLKA, Miroslav – FREIWILLIG, Petr 2012: Stavební podoba a vývoj vodní pily čp. 21 v Oldřichově v Hájích v kontextu historie zpracování dřeva v Jizerských horách, Fontes Nissae 13, 2, 52–65. ISSN 1213-5097.

KOUKALOVÁ, Šárka – HRUBÁ, Tereza 2013: Soubor vily a zahrady Františka Schnöblinga ve Strančicích, Zprávy památkové péče 73, 4, 328–334. ISSN 1210-5538.

KŘÍŽOVÁ, Hedvika 2013: Hotel Praha. Od architektonické soutěže po jeho uměleckou a uměleckořemeslnou výzdobu, Staletá Praha 29, 1, 91–108. ISSN 0321-6056.

LENDER-ZIKMUND, Ladislav 2014: Památková péče o město v zeleni. Obnova staveb a architektonických celků 20. století v MPZ a ochranném pásmu MPR Hradec Králové v posledních letech, Zprávy památkové péče 74, 2, 98–108. ISSN 1210-5538.

MALINA, Ondřej – KAREL, Tomáš 2012: Hřebečná. Možnosti a východiska studia hornické kulturní krajiny, Sborník muzea Karlovarského kraje 20, 1, 353–361. ISSN 1803-6066.

MALINA, Ondřej 2014: LiDAR a hornická krajina. Terénní památky v novém světle, Zprávy památkové péče 74, 2, 124–132. ISSN 1210-5538.

PATEROVÁ, Vladimíra 2012: Labská bouda. Monstrum nebo perla?, Krkonoše-Podkrkonoší 20, 1, 381–387. ISSN 0231-9934.

PATEROVÁ, Vladimíra 2012: Moderní architektura 60.–80. let 20. století ve východních Krkonoších, Zprávy památkové péče 72, 6, 451–455. ISSN 1210-5538.

RYS, Michal 2013: Bývalé papírny na Sušicku. Teze probíhajícího výzkumu, Zprávy památkové péče 73, 5, 379–383. ISSN 1210-5538.

SELLNEROVÁ, Alena – BUREŠ, Jiří – PAVLÍKOVÁ, Marta 2013:  Zaměstnanecká sídliště v severozápadních Čechách, problematika sociálního bydlení mezi lety 1918–1938, Monumentorum Custos 1, 21–34. ISSN 1803-781X.

SCHRÁNILOVÁ, Anna – KRACÍK, Matyáš – HOUŠKOVÁ, Kateřina 2014: Pražské hotely v 60.–80. letech 20. století, Staletá Praha 30, 1, 66–88. ISSN 0321-6056.

SOKOL, Petr – PREKOP, Filip 2013: Nová zjištění na hradě Přimda. Vizuální průzkum a zaměření areálu hradní zříceniny, Zprávy památkové péče 73, 5, 448–455. ISSN 1210-5538.

SVOBODOVÁ, Jitka 2014: Proměny Brandýsa nad Orlicí v 2. polovině 19. a počátkem 20. století. Svědectví stavebního archivu, Orlické hory a Podorlicko 20, 339–364. ISSN 0475-0640.

ŠTERNOVÁ, Eva 2013: Církev československá husitská a její sbory v Libereckém kraji, Fontes Nissae 14, 1, 44–69. ISSN 1213-5097.

TUMA, David 2013: Strousbergova železnice, železárna v osadě Františkov u Zbirohu a projekt „Strousberg-stadt“ u obce Kařez, Zprávy památkové péče 73, 5, 384–394.

TUMA, David 2014: Hořejší huť v Dobřívu, těžební areály v Mirošově, zaniklé hamry a mlýny na Padrti, areál bývalých železáren a vagonka v Holoubkově, Zprávy památkové péče 74, 6, 454–463. ISSN 1210-5538.

TUMA, David 2014: Těžební areály u Zaječova, železárny ve Strašicích a areál Dolejší huti v Dobřívu, Zprávy památkové péče 74, 1, 50–60. ISSN 1210-5538.

VIKOVÁ, Zuzana 2014: František Albert Libra na Trutnovsku. Tři příklady z Librovy poválečné tvorby, Zprávy památkové péče 74, 5, 367–372. ISSN 1210-5538.

ZAJÍC, Jindřich 2014: Architektura českých menšinových škol na Teplicku do roku 1938, Monumentorum Custos, časopis pro památky severozápadních Čech 12, 23–38. ISSN 1803-781X.

ZEMAN, Lubomír 2013: Dům Rafael č.p. 23 v Karlových Varech. Pozapomenutá realizace ateliéru Fellner a Helmer, Sborník muzea Karlovarského kraje 21, 1, 241–254. ISSN 1803-6066.

ZIKMUND-LENDER, Ladislav 2013: Mezi čestným dvorem, parkem a zahradou. Úprava okolí Kotěrovy budovy muzea v Hradci Králové a její kontext, Zprávy památkové péče 73, 4, 296–300. ISSN 1210-5538.

ZIKMUND-LENDER, Ladislav 2013: Vrstvy designu. Památkářské memento staré vily Josefa Sochora ve Dvoře Králové, Zprávy památkové péče 73, 5, 359–399. ISSN 1210-5538.

ZLÁMALOVÁ, Aneta 2013: Působení architekta Eduarda Žáčka v Prostějově, Vlastivědný věstník moravský 65, 4, 361–372. ISSN 0323-2581.

ZLÁMALOVÁ, Aneta 2014: Letní vily na Stražisku (okr. Prostějov). Vlastivědný věstník moravský 67, 4, 393–404. ISSN 0323-2581.

B – Odborná kniha

KOLKA, Miroslav 2014: Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí. Liberec. 978-80-87810-03-3.

KOUKALOVÁ, Šárka a kol. 2013: Letní rezidence Pražanů. Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století. Praha. 978-80-86516-75-2.

KRATOCHVÍLOVÁ, Alžběta a kol. 2013: Proměny montánní krajiny Krušnohoří. Historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří. Loket. ISBN 978-80-904960-3-3.

MATĚJ, Miloš – KLÁT, Jaroslav – PLCHOVÁ, Jarmila – KYSELÁK, Jan 2013: Cultural Monument of the Rosice-Oslavany Industrial Area. Ostrava. ISBN 978-80-85034-73-8.

MATĚJ, Miloš – KLÁT, Jaroslav – PLCHOVÁ, Jarmila – KYSELÁK, Jan 2012: Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace. Ostrava. ISBN 978-80-85034-67-7.

MATĚJ, Miloš – KORBELÁŘOVÁ, Irena – TEJZR, Ludvík 2014: Kulturní dědictví Vítkovických železáren. Ostrava. ISBN 978-80-85034-80-6.

PAVLÍKOVÁ, Marta – BUREŠ, Jiří – SELLNEROVÁ, Alena 2014: Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918–1938, díl 1. Státní hornické kolonie. Ústí nad Labem. ISBN 978-80-85036-54-1.

PAVLÍKOVÁ, Marta – SELLNEROVÁ, Alena – HANZLÍK, Jan 2014: Architektura Podmokel 1900–1945. Děčín. 978-80-85036-55-8.

STRAKOŠ, Martin 2012: Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a umění 20. století. Základní kameny společnosti. Ostrava. ISBN 978-80-85034-68-4.

STRAKOŠ, Martin 2014: Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton. Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu. Ostrava. ISBN 978-80-85034-83-7.

ZIKMUND-LENDER, Ladislav – POSPÍŠILOVÁ, Jaroslava – ZIKMUND, Jiří – KUBIŠTOVÁ, Mariana 2014: Architektura Hradce Králové na fotografiích Josefa Sudka. Praha. ISBN 978-80-905271-5-7.

ZIKMUND-LENDER, Ladislav – ZIKMUND, Jiří 2013: Budova muzea v Hradci Králové. 1909–1913. Jan Kotěra. Hradec Králové. ISBN 978-80-86472-55-3.

ZIKMUND-LENDER, Ladislav a kol. 2014: Experimentální sídliště Invalidovna. Praha. 978-80-7480-013-9.