Metodika prezentace zbraní a zbroje

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2019

Místo vydání:

Brno

Jazyk:

česky

Počet stran:

59

ISBN:

978-80-87967-11-9

catalog Tištěná verze

120 Kč

skladem

Koupit

Symboly moci či předměty sběratelského zájmu?

Metodika prezentace zbraní a zbroje
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 95

Metodika se zabývá problematikou instalací militarií v historických objektech. Upozorňuje na možná úskalí i chyby a doporučuje vhodné postupy, jak instalovat zbraně a doplňkové předměty v hradozámeckých objektech. Stanovuje předmětné zařazení materiálů, identifikaci technik zpracování a zejména údaje nutné k identifikaci degradačních procesů a stavů. Představuje tak jedinečnou pomůcku při tvorbě instalací zbraní a zbrojí, které v dosavadních publikacích zaměřených na interiérové instalace a preventivní péči zůstávaly spíše na okraji zájmu.

Kniha je určena pracovníkům památkové péče, zejména těm, kteří se s tímto materiálem pravidelně setkávají v rámci péče o svěřený mobiliární fond na státních hradech a zámcích, ale i kastelánům a správcům sbírek.

Publikaci tematicky doplňují další dva tituly, připravené v rámci téhož výzkumného projektu: Metodika třídění a evidence zbraní a zbroje ve sbírkách Národního památkového ústavuMetodika péče a dlouhodobého uchování zbraní a zbroje.

Metodika byla vytvořena v rámci výzkumného projektu Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Zhodnocení a interpretace sbírkových fondů militarií na státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu (kód DF13P01OVV020) financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity České republiky (NAKI) Ministerstva kultury České republiky, jehož řešitelem je Národní památkový ústav.