Metodika dokumentace městských domů

Detailinformationen

Erscheinungsjahr :

2015

Ausgabeort:

Ústí nad Labem

label_language:

tschechisch

Seitenzahl:

104

ISBN:

978-80-85036-60-2

0 Kč

PDF 4,54 MB

Download

 

Odborné a metodické publikace NPÚ, svazek 73

Metodika je určena pracovníkům odborných institucí, které se zabývají ochranou kulturního dědictví, mezi tyto instituce patří především Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav a orgány státní památkové péče, dále vysoké a střední školy s akreditovanými obory zaměřené na dokumentaci památek a muzea a galerie výtvarných umění, podrobněji viz úvod metodiky.

Metodika byla schválena odborem vědy a výzkumu Ministerstva kultury. Ministerstvo doporučuje tuto metodiku pro využití při ochraně kulturního dědictví ČR.

Metodika vznikla v rámci řešení grantového projektu Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, který je financován z prostředků aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky. Identifikační kód projektu: DF12P01OVV009.
Certifikovaná metodika. Osvědčení č. 52 Ministerstva kultury ČR, odboru výzkumu a vývoje, č. j. MK 59775/2015 OVV, sp. zn. MK-S 10086/2015 OVV, ze dne 6. 10. 2015.

es könnte Sie interessieren

text_info_terms_and_conditions

text_info_how_to_shop