Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela, 13/2007. Sepulkrální památky

Detailinformationen

label_categories:

Erscheinungsjahr :

2007

Ausgabeort:

Brno

Herausgeber:

NPÚ, ÚOP v Brně

label_language:

tschechisch

Seitenzahl:

162

ISBN:

978-80-86752-56-3

150 Kč

enum_publication_availability_3

 

Monotematické číslo odborného časopisu brněnského pracoviště NPÚ věnované sepulkrálním památkám.

Kromě hlavních statí Jiří Roháček (ÚDU AV ČR) v oddíle věnovaném seminářům zevrubně informuje ve svém příspěvku Mors principium est o uplynulých šestí ročnících zasedání k problematice sepulkrálních památek, která pořádá Ústav dějin umění Akademie věd ČR.

Obsah:
 • Marta Herucová, Ústav dejín umenia SAV v Bratislave
  Kréda neoklasicizmu: náhrobky okolo roku 1800 v slovenskom kontexte
 • Daniel Drápala, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
  "Památku lásky, cti a vážnosti nebo vděčnosti pro zemřelýho vystaviti..." K sociální funkci náhrobku v tradičním venkovském prostředí severovýchodní Moravy 18. a 19. století
 • Marta Procházková, Národní památkový ústav, Brno
  Náhrobky evangelíků po tolerančním patentu
 • Eva Odehnalová, Tišnov
  Figurální náhrobníky Morkovských ze Zástřizl v kostele sv. Jakuba Většího v Boskovicích
 • Zdenka Beková, Vladimír Staněk, Zuzana Trnková, Národní památkový ústav, Brno a Kroměříž
  Pohřební štít Zikmunda Jana Myslíka z Hyršova v kostele sv. Archanděla Michaela v Pacově
 • Zdeněk Vácha, Eva Staňková, Národní památkový ústav, Brno
  Náhrobní deska Jana Kokorského z Kokor v Cetechovicích
  Náhrobek Mertha Mancharta z Vranova u minoritů v Brně
  Epitaf Bernarda Antonia Fosati z Mafia v Cetechovicích
 • Leoš Vašek, Krajský úřad Jihomoravského kraje
  Přemisťování funerálních památek ve světle historických a recentních zkušeností z území okresu Blansko
 • Lenka Šabatová, Národní památkový ústav, Brno
  Hrobka rodiny Milnerových v Herálci. Obraz stylové plurality v architektuře na počátku 20. století
 • Petr Severa, Národní památkový ústav, Brno
  Zjevný půvab buržoazie - význam a hodnota starých náhrobků
 • Marta Procházková, Zdeněk Vácha, Národní památkový ústav, Brno
  Neznámý elektrifikovaný náhrobek ve Velkém Meziříčí

es könnte Sie interessieren

text_info_terms_and_conditions

text_info_how_to_shop