Proměny hradu Bouzova

Detailinformationen

label_categories:

Erscheinungsjahr :

2012

Ausgabeort:

Olomouc

Herausgeber:

NPÚ, ÚOP v Olomouci

label_language:

englisch , tschechisch , deutsch , russisch

Seitenzahl:

96

ISBN:

978-80-86570-23-5

250 Kč

label_sold_out

Publikace Proměny hradu Bouzova, vycházející v roce 2012, kdy tomu bylo právě 100 let od úplného dokončení přestavby hradu, krajinářských úprav a vybavení interiérů, představuje ve čtyřech částech proměnu původního hradu v monumentální stavbu v duchu německé novogotiky. Úvodní text v českém, německém, anglickém a ruském jazyce je věnován představení idejí, které vedly majitele a architekta k realizaci odvážného snu o vybudování reprezentativního sídla. Obrazová část je rozdělena do tří kapitol a pro její realizaci byly použity dokumenty, které jsou součástí hradního archívu. První kapitola s názvem „…sen se změnil ve skutečnost“ pomocí počítačové grafiky promítá původní plány architekta Hauberrissera do fotografií a porovnává plánovou dokumentaci s realizovanými částmi stavby, interiéry a jejich uměleckou výzdobou.

Druhá kapitola „…proměny ve fotografiích“ obsahuje historické fotografie z let 1895 – 1912. Výběr fotografií představuje jednotlivé fáze výstavby hradu a proměny hradního parku. Třetí kapitola „...historické pohlednice“ z let 1897 – 1917 přináší pohledy na Bouzov před přestavbou a po přestavbě, historické letecké pohledy, interiéry na pohlednicích, umělecké pohlednice a kuriozity z ikonografické sbírky.

Publikaci je možno zakoupit též v pokladně státního hradu Bouzov.

text_info_terms_and_conditions

text_info_how_to_shop