Monumentorum Custos 2010

Detailinformationen

label_categories:

Erscheinungsjahr :

2011

Ausgabeort:

Ústí nad Labem

label_language:

tschechisch

Seitenzahl:

116

Časopis pro památky severozápadních Čech. ( (Na ÚOP v Ústí nad Labem možno získat výtisky pro knihovní fondy.)

Obsah:

Aktuální problémy památkové praxe, výsledky dlouhodobějších výzkumů a projektů

Výzkum barokních center a památek v oblasti Českého středohoří

Dokumentace středověkých kostelů v rámci tzv. reidentifikace nemovitých kulturních památek

Další témata ke konkrétním památkám či lokalitám


text_info_terms_and_conditions

text_info_how_to_shop