Společenská role módy po vzniku Československé republiky

Detailinformationen

label_categories:

Erscheinungsjahr :

2019

Ausgabeort:

Praha

label_language:

tschechisch

label_resume_language:

englisch

Seitenzahl:

128

ISBN:

978-80-7480-131-0

300 Kč

enum_publication_availability_3

Sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech ve spolupráci s knihovnou AV ČR v Praze 27. září 2018.

Obsah:
 • Alena Nachtmannová / Slovo úvodem
 • Miroslava Burianová / Ze šatníku osobností první republiky – identita a styl
 • Eva Uchalová / Spolek Pražská moda 1921–1950
 • Alena Křížová / Nová role šperku v demokratické společnosti
 • Radek Polách / Kdo nechce míti pleš, by nosil klobouk též! Kloboučnická reklama v meziválečném období Československé republiky
 • Jaroslava Moučková  / Z Archivu Pražského hradu: textilní vzorky pro zamýšlený vůz prezidenta republiky
 • Jitka Jonová / Nová církev – nová roucha. Vývoj liturgického a duchovenského oděvu v Církvi československé v době první československé republiky
 • Mezi starým a novým
 • Radek Martinek / Oděv a disciplína katolického kněžstva v konfrontaci s moderním světem
 •  Šárka Rámišová  / Proměny sokolského oděvu ve 20. až 30. letech 20. století
 • Monika Tauberová / Firma Václav Frček – výroba chodských krojů v Domažlicích a družstvo Chodovia
 • Program konference

es könnte Sie interessieren

text_info_terms_and_conditions

text_info_how_to_shop