Zrcadlo moci. Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění

Detailinformationen

label_categories:

Erscheinungsjahr :

2018

Ausgabeort:

Praha

label_language:

tschechisch

label_resume_language:

französisch , englisch

Seitenzahl:

328

ISBN:

978-80-7480-115-0

550 Kč

ab Lager

Kaufen

Formování obrazu Napoleona Bonaparta je stále aktuálním tématem a předmětem nejrůznějších interpretací a reinterpretací. Jednu takovou nabízí i tato kniha. Je manuálem pro pochopení kulturní politiky Napoleonova režimu v oblasti vizuálního umění a jeho reálných dopadů v oblasti kulturního dědictví. Referenčním a ideovým rámcem pro pochopení sledované problematiky je nietzscheovský model vůle k moci. Vždyť to byla právě tato vůle, která vedla mladého francouzského generála, aby se stal prvním konzulem, poté císařem Francouzů a italským králem. Tuto vůli k moci nechal vystoupit ve svém obrazu, aby prostřednictvím působivého média, jakým bylo umění, reprezentoval svůj majestát. Akci následovala reakce; Napoleonova vůle k moci se stala součástí uměleckého konceptu, jehož se chopili umělci, aby ho dále dotvářeli. Brzy vplynula do napoleonské legendy a mýtu, aby žila svým druhým životem a rozprostřela se nad historickou pamětí. Umění se tak stalo zrcadlem moci, ve kterém se blýskala Napoleonova vůle. V této podobě k nám promlouvá prostřednictvím dochovaného kulturního dědictví – napoleonik, prezentovaných na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu.

Zrcadlo moci  je volným pokračováním knihy Třináctá komnata Napoleonova a je první publikací na trhu mapující pilíře Napoleonovy moci a jejich obraz ve fondech hradů a zámků České republiky. Kniha obsahuje synteticky a analyticky zpracované kapitoly, které následují podrobné ikonografické analýzy signifikantních napoleonik, dokládajících odraz moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění. Jedná se o recenzovanou monografii, která je výsledkem výzkumného úkolu podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

Obsah:

  • V zrcadle moci… Slovo úvodem (MH)
  • Zrození vůle k moci: Nietzscheho Napoleon (MH)
  • Vůlí k moci a ke slávě: umění a umělci ve službách Napoleona Bonaparta (MH)
  • Vůle k moci mezi krásným a užitým uměním (MH)
  • Vůle k moci okem mecenáše a sběratele (MH)
  • Vůle k moci v historizaci (MH)
  • Napoleon za zrcadlem (MH)
  • Napoleonika mezi mýtem a historickou pamětí (MH)
  • Zrcadlením k poselství věků… Závěrem (MH)

Přílohy

Résumé / Summary

Literatura a prameny

O autorech


text_info_terms_and_conditions

text_info_how_to_shop