Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela, 19/2017

Detailinformationen

label_categories:

Erscheinungsjahr :

2017

Ausgabeort:

Brno

Herausgeber:

NPÚ, ÚOP v Brně

label_language:

tschechisch

label_resume_language:

englisch

Seitenzahl:

112

ISBN:

978-80-8767-16-4

299 Kč

label_sold_out

299 Kč

Die Publikation kann am Arbeitsplatz gekauft werden :

Devatenácté číslo bulletinu Monumentorum Moraviae tutela je zaměřeno na studium a ochranu sakrálních památek v Jihomoravském kraji. Jednotlivé příspěvky představují rozmanité aspekty problematiky, například souvislosti památkové péče s liturgickým provozem, výsledky průzkumů středověkých sakrálních staveb, genezi chrámových interiérů v moderní době, specifika evangelických kostelů nebo ohlédnutí za nejvýznamnějšími akcemi obnovy a restaurování památek.