Monumentorum Custos 2016

Detailinformationen

label_categories:

Erscheinungsjahr :

2017

Ausgabeort:

Ústí nad Labem

label_language:

tschechisch

label_resume_language:

englisch

Seitenzahl:

134

100 Kč

ab Lager

Kaufen

100 Kč

Die Publikation kann am Arbeitsplatz gekauft werden :

Časopis pro památky severozápadních Čech

Nové, v pořadí již deváté číslo časopisu Monumentorum Custos přináší čtenáři nejnovější odborné příspěvky věnující se kulturnímu dědictví severozápadních Čech. V letošním roce se příspěvky ponejvíce zaměřují na církevní památky, jejich výzdobě a vybavení. Kromě obsáhlých studií o alabastrovém oltáři v kostele sv. Floriána v Ústí nad Labem a baroknímu oltáři baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově, nabízí čtenáři drobnější články věnující se obnově a dokumentaci památek. Nechybí ani zprávy o proběhlých akcích a seminářích. 


es könnte Sie interessieren

text_info_terms_and_conditions

text_info_how_to_shop