Zapomenutá poutní místa Českého středohoří v Ústeckém kraji

Detailinformationen

label_categories:

,

Erscheinungsjahr :

2017

Ausgabeort:

Ústí nad Labem

label_language:

tschechisch

label_resume_language:

deutsch

Seitenzahl:

96

ISBN:

978-80-85036-67-1

95 Kč

ab Lager

Kaufen

95 Kč

Die Publikation kann am Arbeitsplatz gekauft werden :

Publikace představuje na základě studia dostupných archivních pramenů 15 dnes většinou zapomenutých lokálních poutních míst oblasti Českého středohoří na území dnešního Ústeckého kraje (převážně z období 17. – počátku 19. století). V porovnání se sousední podkrušnohorskou pánví, v níž leží nejvýznamnější mariánská poutní místa litoměřické diecéze zde převažují světecká, resp. christologická či trojiční patrocinia (např. areál kaple sv. Blažeje v Lužicích, sv. Jakuba v Lahovicích, kostel sv. Barbory v Dubicích, kaple sv. Jana Křtitele pod Plešivcem u Kamýku, kaple sv.Víta v Sinutci, kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vlastislavi, kalvárie nad Ostrým). Mariánskými poutními místy byl kostel sv. Jiljí v Bečově s gotickou mariánskou sochou, kostel Narození Panny Marie v Trmicích, mariánské kaple v Kostomlatech pod Milešovkou, v Teplé a poblíž Mírkova (zčásti zahloubená do skály). V západní části Českého středohoří je výrazné zastoupení poutních míst vzniklých při studánkách, jejichž vodě byly většinou připisovány léčivé účinky. Za architektonicky i krajinotvorně nejhodnotnější lze označit kalvárii nad Ostrým a areál poutního kostela Nejsvětější Trojice na Gottesbergu u Verneřic. Některé z těchto míst postihla ve 2. polovině 20. století likvidace (Gottesberg, Mírkov) či devastace; přes současné oživení však stále dvěma z nich hrozí nebezpečí zániku (Lahovice, Lužice).     

Obsah:

Úvod

Přehled poutních lokalit

 • Bečov
 • Dubice
 • Horní Habartice
 • Kamýk
 • Kostomlaty pod Milešovkou
 • Lahovice
 • Lužice
 • Mírkov
 • Mukov
 • Ostré
 • Sinutec
 • Teplá
 • Trmice
 • Verneřice
 • Vlastislav

Závěr

Výběrový seznam literatury


text_info_terms_and_conditions

text_info_how_to_shop