Průzkumy památek II/2016

Detailinformationen

label_categories:

Erscheinungsjahr :

2016

Ausgabeort:

Praha

label_language:

tschechisch

200 Kč

label_in_stock_last_few

Kaufen

200 Kč

Die Publikation kann am Arbeitsplatz gekauft werden :

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 
Obsah:

Úvodník

Studie

Materiálie

Recenze

Z odborného tisku