Průvodce architekturou Krnova / Krnov Architecture Guide

Detailinformationen

label_categories:

de

Erscheinungsjahr :

2013

Ausgabeort:

Ostrava

Herausgeber:

NPÚ, ÚOP v Ostravě

label_language:

englisch , tschechisch

Seitenzahl:

400

ISBN:

978-80-85034-75-2

390 Kč

label_sold_out

390 Kč

Die Publikation kann am Arbeitsplatz gekauft werden :

Česko-anglická kniha Průvodce architekturou Krnova, vydaná Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě, navazuje na předešlé svazky edice – Průvodce architekturou Ostravy (2009) a Průvodce architekturou Opavy (2011). Tým autorů pod vedením Martina Strakoše, zastoupený spoluautorkami Romanou Rosovou, Michaelou Ryškovou, fotografem Romanem Poláškem, grafikem Martinem Feikusem a za redakční spolupráce Petry Batkové, připravil svazek, jehož cílem je představit v časovém průřezu od založení města ve 13. století do současnosti architektonické památky a další cenná architektonická díla Krnova jak laické, tak i odborné veřejnosti. V druhém plánu je ambicí svazku prostřednictvím osvěty a shromážděných textových i obrazových informací navázat na předchozí výzkumy, přispět k uchování zdejších hodnot památkového fondu a napomoci rozvoji zdejší architektonické kultury.

Kniha byla financována z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a za finančního přispění města Krnova.

 


es könnte Sie interessieren

text_info_terms_and_conditions

text_info_how_to_shop