Organokřemičitany v české památkové praxi

Detailinformationen

label_categories:

Erscheinungsjahr :

2008

Ausgabeort:

Praha

label_language:

tschechisch

Seitenzahl:

77

ISBN:

978-80-87104-15-6

99 Kč

label_in_stock_last_few

Kaufen

Sborník z konference Padesát let používání organokřemičitanů na území ČR reflektuje zkušenosti s aplikací organokřemičitých konzervantů, které pomáhají zachraňovat zejména korozí narušená kamenosochařská díla a kamenné prvky historických fasád.

Obsah:
  • Předmluva (Joef Štulc)
  • Úvod (Vratislav Nejedlý)
  • Historické prostředky na zpevňování a ochranu kamene (Vratislav Nejedlý)
  • Z historie českých organokřemičitých konzervantů (Jan Bárta, Jiří Rathouský)
  • Vliv vnějších podmínek na konsolidační účinek organokřemičitých prostředků (Petr Kotlík, Petra Lesniaková)
  • Možnosti hodnocení efektivity konsolidace porézních anorganických materiálů (Karol Bayer)
  • Disperze akrylátu versus roztok organokřemičitanu: porovnání účinnoskti konsolidace kamene (Ivana Maxová)
  • Vliv etylsilikátových zpevňovacích prostředků na chování a vlastnosti glaukonitického pískovce použitého na stavbu katedrály sv. Víta v Praze(Miloš Drdácký, Zuzana Slížková, Jaroslav Valach)
  • Možnosti aplikace organokřemičitanů při restaurování kamenosochařských děl na příkladu restaurování vnějšího pláště Letohrádku královny Anny (Jiří Novotný)
  • Konsolidace omítek a sgrafit organokřemičitými prostředky (Václav Špale)

es könnte Sie interessieren

text_info_terms_and_conditions

text_info_how_to_shop