Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví

Detailinformationen

Erscheinungsjahr :

2007

Ausgabeort:

Praha

label_language:

englisch , tschechisch

Seitenzahl:

235

ISBN:

978-80-87104-14-9

30 Kč

enum_publication_availability_3

0 Kč

PDF 640,32 KB

Download

Soubor vybraných dokumentů publikovaných zároveň v anglické verzi i českém překladu. Z dokumentů UNESCO přináší ty nejznámější, zejména Úmluvu na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, známou též jako Haagská úmluva, včetně jejích Protokolů a Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.