Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918–1938, 2. díl: Firemní kolonie a státní domy

Detailinformationen

Kategorie:

Erscheinungsjahr :

2016

Ausgabeort:

Ústí nad Labem

label_language:

tschechisch

label_resume_language:

englisch

Seitenzahl:

160

ISBN:

978-80-85036-65-7

290 Kč

ab Lager

Kaufen

290 Kč

Die Publikation kann am Arbeitsplatz gekauft werden :

Kniha navazuje na 1. díl této ediční řady věnovaný státním hornickým koloniím, tentokrát se autoři zaměřili na firemní kolonie a domy pro státní zaměstnance. Problematika zaměstnaneckého bydlení bude začleněna do širšího kontextu tuzemských i zahraničních realizací s důrazem na postihnutí urbanizačních procesů, které tato sociální výstavba vyvolala. Jednotlivé kapitoly doplňuje bohatá z větší části dosud nepublikovaná plánová a obrazová dokumentace. Součástí studie je také kritický katalog šesti nejzásadnějších realizací postavených významnými průmyslovými podniky v průběhu 20. a 30. let 20. století na území dnešního Ústeckého kraje.

 

Obsah:

 

Úvod

„Ve státním zájmu“, bytová politika v kontextu meziválečného zákonodárství

Byty úřední, naturální a nájemní na příkladu bytového fondu Československých drah

Stát – první mezi stavebníky

„Kdo práci má bydlí“, bytová politika jako součást firemní strategie

„Hledání ideálu“, poznámky k vývoji bytového půdorysu, snům a vizím avantgardy


Katalog realizací:

 • Zaměstnanecká kolonie Mannesmannových válcoven v Chomutově
 • Mannesmannovy válcovny a.s.
 • Zaměstnanecká kolonie Weinmannových závodů v Chudeřicích
 • Weinmannovy závody a.s.
 • Zaměstnanecká kolonie Ústřední elektrárny v Ervěnicích
 • Ústřední elektrárny a.s.
 • Domy a kolonie České továrny na umělé hevábí v Lovosicích a Lukavci
 • Česká továrna na umělé hedvábí systému Elberfeld
 • Zaměstnanecké kolonie Schichtových závodů na Střekově
 • Jiří Schicht, a.s.
 • Zaměstnanecká sídliště Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Anglické resumé

Heslář autorů


es könnte Sie interessieren

Allgemeinen Geschäftsbedingungen für E-shop (auf Tschechisch)

Einkaufsverfahren (auf Tschechisch)