Historie

Kostel sv. Floriána byl postaven jako zámecká kaple Panny Marie, a to v rámci výstavby zámeckého areálu v Krásném Březně. Kapli nechal v letech 1597–1606 postavit Rudolf z Bünau (1547-1622), pán na Weesensteině a Blansku. Rudolf z Bünau nebyl jen stavebníkem v Krásném Březně, ale nechal provést také renesančním přestavbu svého rodového sídla, saského zámku Weesenstein. Zámecká kaple se stala farním kostelem až se zřízením farnosti v Krásném Březně v roce 1897, zároveň došlo k jejímu zasvěcení sv. Floriánovi. Kostel je unikátní památkou tzv. saské renesance, a do dnešních dnů se v tomto stavebním slohu dochoval téměř beze změn.