Stará Ves nad Ondřejnicí – dějiny obce a její dominanty

Podrobné informace

Rok vydání:

2013

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

288

ISBN:

978-80-85034-76-9

440 Kč

poslední výtisky

Koupit

440 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Ostravě

 

Vydaná publikace je výsledkem dlouholetého usilovného bádání autorů Libuše Dědkové a Antonína Grůzy. Přináší první ucelený pohled na historii obce Stará Ves nad Ondřejnicí a na její významné stavební památky (zámek, kostel, fara). Obec se již v období vrcholného středověku stala součástí sídelní struktury českého státu v prostoru severovýchodní Moravy.

Autorem historického úvodu publikace je Antonín Grůza. Pečlivě zpracoval starší i novější dějiny Staré Vsi nad Ondřejnicí. Uvedeny jsou přehledné informace o jednotlivých držitelích staroveského léna, tedy i o příslušnících dvou hlavních šlechtických rodů, jejichž osudy byly bytostně spjaty s existencí zdejšího zámku. Šlo o Syrakovské z Pěrkova a Podstatské z Prusinovic. A byli to právě představitelé rodu Syrakovských, kteří se zasloužili o vybudování dvou nejvýznamnějších stavebních dominant v obci. Jaroš Syrakovský se po boku ženy Kateřiny Petřvaldské stal stavebníkem renesančního zámku zbudovaného pravděpodobně mezi lety 1565–1570 a dokončeného za jeho syna Ctibora (staršího) Syrakovského, jenž pak inicioval stavbu zděného kostela sv. Jana Křtitele (na místě staršího dřevěného), vysvěceného olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským v roce 1591.

Ve druhé části knihy se autorka Libuše Dědková věnuje historii vzácně dochovaných památek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Získáme širší povědomí o výstavbě a funkci zámecké architektury včetně vzniku její osobité sgrafitové (ornamentální a zejména figurální) výzdoby. Zaujme nás ojedinělá stavba kostela sv. Jana Křtitele, zachovaná v kombinaci gotického a renesančního slohu. Budova fary byla vystavena s největší pravděpodobností již na sklonku 18. století na místě staršího dřevěného objektu. Historii staroveských zvonů je věnován závěr publikace.

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si jak nakupovat