Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn (1517–1594)

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2014

Place:

Ústí nad Labem

Language:

Czech

Number of pages:

187

ISBN:

978-80-85036-51-0

catalog printed-publication

390 Kč

Out of stock

Pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě byl vystavěn v letech 1517-1550 po požáru města v roce 1515. Proslulost získal především v roce 1975, kdy byl přesunut po kolejích o 841 metrů, aby byl zachráněn z města, které bylo srovnáno se zemí kvůli těžbě uhlí. Mostecký chrám je považován za umělecký zázrak 16. století, který nám může závidět celá Evropa. Z vnějšku působí stavba asketicky stroze, interiér však návštěvníka pohltí a nadchne svou prosvětleností a nádhernou pozdně gotickou klenbou s čistě dekorativními žebry.

Kostel, který v současnosti funguje jako muzeum ve správě Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem, byl v únoru 2010 prohlášen národní kulturní památkou.

Obsah:
 • Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v průběhu 16. století
 • Městská reprezentace - děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • Průběh stavby kostela
 • Kaple v přízemí kostela a jejich stavebníci či majitelé
 • Kaple na jižní, epištolní straně kostela
 • Kaple na severní, evangelijní straně kostela
 • Konfesní změny v 16. století
 • Katalog:
 •    I. Oltářní nástavce, sochy, epitafy
 •    II. Liturgické zařízení kostela
 • Literatura
 • Resümee
Kniha vznikla za podpory grantu GAČR č. P 409/12/0546 – Ars Montana: Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459–1620) a programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P12 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách.
 

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)