Památkový postup: Vyjadřování se k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany kulturněhistorických hodnot území

Podrobné informace

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

89

ISBN:

978-80-7480-053-5

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 1,57 MB

Stáhnout
Edice Odborné a metodické publikace, svazek 72

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává 
památkový postup v zájmu zabezpečení jednotného postupu přípravy písemných vyjádření k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany kulturněhistorických hodnot jako podkladů pro dotčené orgány státní památkové péče, na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

Tento památkový postup vznikl v rámci výzkumného projektu Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky (kód projektu DF 12P01OVV044), financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky. 

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat