Metodika klasifikace staveb podle památkové hodnoty

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

177

ISBN:

978-80-7480-026-9

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 21,73 MB

Stáhnout
Edice Odborné a metodické publikace,  svazek 53

Cílem metodiky je stabilizovat pojmenování a obecnou charakteristiku několika základních hodnotových kategorií staveb a dalších nemovitostí. Stavby srovnatelné kulturně historické hodnoty budou zatříděny bez ohledu na jejich slohovost či výtvarnou zdobnost  – na základě autenticity jejich charakteru ve vztahu k typologii. Správná klasifikace staveb pro širší území poskytne objektivní představu o jeho památkových hodnotách a potenciálu pro doplňování památkového fondu. Úzce také souvisí s možností posouzení celkové hodnoty území, jak ji řeší Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami současně zpracovaná stejnými autory v rámci téhož výzkumného úkolu. Klasifikace přitom navazuje na pojmosloví zavedené v soustavě územně analytických podkladů podle stavebního zákona, z nichž přímo vychází i pojetí „plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón“ podle § 6a památkového zákona i připravovaného 
nového památkového zákona.

Tato metodika vznikla v rámci výzkumného projektu Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování (kód projektu DF12P01OVV044), financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity České republiky (NAKI) Ministerstva kultury České republiky, jehož řešitelem je Národní památkový ústav.