Jarní koncert pěveckého sboru CONCERTO s orchestrem